Rak piersi a inne choroby u kobiet

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem wśród kobiet w krajach wysoko uprzemysłowionych. „Nowotwór” — to słowo, które zawsze przeraża, ale rak piersi budzi zazwyczaj szczególnie dużo obaw. Spowodowane jest to emocjonalnym znaczeniem piersi kobiecych oraz strachem przed leczeniem, które może prowadzić do okaleczającego zabiegu odjęcia piersi. Najczęściej stanowi to przyczynę zwlekania z udaniem się do lekarza w razie wystąpienia objawów oraz wielu dodatkowych napięć podczas oczekiwania na rozpoznanie i w czasie leczenia. Co roku w Wielkiej Brytanii rozpoznaje się około 25’000 nowych zachorowań (w Polsce ok. 8000).

Jest to najczęściej występujący rak u kobiet — powoduje jeden na pięć zgonów z powodu chorób nowotworowych ogółem.

Stanowi też najczęstszą przyczynę zgonów wśród kobiet w wieku 35-55 lat. Każdego roku u 1-2 kobiet na 1000 stwierdza się nowe zachorowanie na raka piersi. Jedna z dwunastu kobiet w krajach rozwiniętych może spodziewać się zachorowania, a jedna z dwudziestu z tego powodu umrze. Jednak warto podkreślić, że z każdych pięciu stwierdzonych guzów piersi tylko jeden ma charakter złośliwy, pozostałe zaś są łagodne i niegroźne. Ponadto kobiety z guzem nowotworowym, rozpoznawanym we wczesnym stadium rozwoju, nie zawsze muszą być poddane zabiegowi odjęcia piersi, a trzy lub cztery na każde 10 chorych umrze z innych powodów niż rak piersi.

85% chorych otrzymuje skuteczną pomoc jeśli wcześnie postawi się diagnozę

Wczesne rozpoznanie i natychmiastowe wdrożenie leczenia umożliwia przeżycie ponad pięciu lat u około 85% chorych. Pomimo, że rak piersi niewątpliwie zaliczany jest do najpoważniejszych chorób kobiecych, nie musi – wbrew obiegowej opinii — kończyć się śmiercią. W ostatnim okresie dokonano nie tylko postępu w leczeniu, ale także w pełniejszym zrozumieniu następstw psychologicznych choroby. Obecnie kobiety informowane są o celach zabiegu operacyjnego oraz ewentualnej konieczności odjęcia piersi. Także wszelkie inne możliwości leczenia omawia się szczegółowo przed jego wdrożeniem, a grupy samopomocy tzw kluby Amazonek pomagają kobietom oswoić się z rozpoznaniem i zdecydować na leczenie.

Występowanie raka różnych narządów.

Występowanie raka różnych narządów wśród kobiet.

W niektórych przypadkach można uniknąć zabiegu okaleczającego. Poprawiła się jakość protez zewnętrznych, używanych do maskowania zniekształceń, jeśli amputacja jest konieczna. Nowe możliwości stwarza dziś chirurgia rekonstrukcyjna, pozwalająca na odtworzenie piersi z coraz lepszym efektem kosmetycznym.